Web
Analytics

ICT-leverancier: van vijand naar vriend

Op 03.10.2018
Categorieën: BPUG


ICT-leverancier: van vijand naar vriend
Beste sessie Seminar 2018

Presentaties

De projectmanager is vaak de spil tussen de opdrachtgevende organisatie en de leverancier. In die rol ligt het op de loer ‘vermalen’ te worden door de sourcingperikelen tussen deze twee actoren. De vraag is daarom:
• Hoe moet je als projectmanager dealen met het sourcingvraagstuk?
• Over welke middelen – in de breedste zin van het woord – beschik je om vanuit jouw projectmanagementperspectief sourcing en projectuitvoering succesvol te laten zijn?

Om dat te realiseren hebben we een projectmanagementaanpak ontwikkeld die gebaseerd is op de principes van de Best Value Approach, aangevuld met onze inzichten over het inregelen van voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier. Sourcing en projectuitvoering zijn in onze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen dan ook als een integraal geheel, in samenhang te worden bestuurd. Wij noemen dat Best Value Projectmanagement: sneller en beter sourcen van ICT Diensten als basis voor succesvolle projectuitvoering.

Spreker: Fred Bons - KWD Resultaatmanagement
Fred Bons is een zeer ervaren senior programmamanager bij KWD Resultaatmanagement. Hij geeft leiding aan projecten op het snijvlak van Business en ICT bij een veelheid aan opdrachtgevers, binnen een grote verscheidenheid aan branches. Hij is IPMA-B en Best Value Expert (A+) gecertificeerd en mede-auteur van het boek over Best Value Projectmanagement: ‘ICT Leverancier, van vijand naar vriend’.

Praktische informatie  

Programma:Catering:
Kosten:

18:15 - 18:50 Ontvangst en eten
18:50 - 19:00 Welkom en introductie
19:00 - 21:00 Workshop door Fred Bons
21:00 - 21:30 Afsluiting en borrel
Broodjes met koffie en thee
Deelname is gratis voor BPUG-leden, niet-leden betalen € 25,=

Presentaties


PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited.