Web
Analytics

PRINCE2 2017; Kick-off thema van BPUG seminar 2018

Op 24.04.2018
Categorieën: BPUG


Uitnodiging 24 april 2018 +
Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de Best Practice User Group Nederland nodigt al haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 24 april 2018, van 18:15 – 18:45 uur bij Ordina te Nieuwegein. De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de website. Aansluitend aan de ALV organiseert BPUG om 19.00 uur een kennissessie over:

De bijdrage van PRINCE2-2017 aan People, Planet en Profit
Kick-off thema van BPUG seminar 2018

Het lijkt zo makkelijk: pak veranderingen Agile aan en dan gaat het als vanzelf efficiënt, effectief, duurzaam en mensgericht. Helaas blijkt het in de praktijk ietsje meer moeite te kosten. Als mens wil je een oprecht goede bijdrage leveren en bewust verspilling tegengaan van alle middelen en menskracht die we hebben. Hoe zorg je dat projecten echt en gericht een bijdrage leveren aan People, Planet en Profit (PPP)? Hoe kun je, zonder rendement of resultaat uit het oog te verliezen, de invloed van ‘shareholders’ meer naar de invloed van ‘stakeholders’ helpen verschuiven?

Met deze kennissessie willen wij jullie “opwarmen” voor het BPUG seminar van 5 juni a.s., dat met een kwinkslag het thema meekreeg: People, Plan it en Profit. Hoe kan de Best Practice PRINCE2 met de nieuwe 2017 versie hieraan bijdragen?

• Hoe zorg je dat je ‘purpose’ betrekt bij de besluitvorming rondom je project?
• Hoe zorg je dat de vrijheid en flexibiliteit van experts in de teams aansluit op de behoefte aan richting en overzicht van de belanghebbenden?
• Hoe helpt PRINCE2 – 2017 om het creëren van ‘waarde’ niet alleen in euro’s uit te drukken?
• Hoe faciliteer je dat teamleden zich echt gelukkig voelen en (mede daardoor) effectief zijn?
• Welke thema’s en principes van PRINCE2 bieden kaders om PPP niet alleen een plek te geven door duurzame inkoop maar in alle facetten van je aanpak?

We gaan met Bert Hedeman, medeauteur van de Nederlandse uitgave voor PRINCE2 2017 aan de slag. Hoe realiseren we vanuit ‘purpose’ met behulp van ‘People en Plan it’, bewust en eerlijke ‘Profit’? Nieuwsgierig en wil je ook je bijdrage leveren? Schrijf je dan nu direct in!

Spreker:
Bert Hedeman is senior consultant P3M3 Maturity bij HWP Consulting en hij helpt organisaties bij het invoeren en verbeteren van project-, programma en portfoliomanagement en de dagelijkse besturing van projecten, programma’s en portfolio’s. Zijn aandacht ligt vooral bij de hybride organisaties waar regulier projectmanagement in combinatie met agile werken gezamenlijk tot waardevolle bijdragen moet leiden. “Focus op wat nodig en nuttig is vanuit een weloverwogen doel en gebruik raamwerken zolang het dienend is voor de intentie van de organisatie en niet als doel op zich”.

Praktische informatie  

Programma:Catering:
Kosten:

17:30 - 18:15 Ontvangst en eten
18:15 - 18:45 Algemene Leden Vergadering
19:00 - 21:00 Workshop door Bert Hedeman - HWP Consulting
21:00 - 21:30 Afsluiting en borrel
Broodjes met koffie en thee
Deelname is gratis voor BPUG-leden, niet-leden betalen € 25,=

Presentaties


PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited.