Wat is PRINCE2

PRINCE2 is een projectmanagement methode die in 1996 ontstaan is binnen The Cabinet Office (voorheen OGC). Op zich is dat niet zo interessant. Wat wel interessant is, is dat de methode een ‘best practice’ heet te zijn.

Bij het ontstaan in 1996 is onderzocht wat de succes- en faalcriteria zijn van projectmanagement. Nadat de methode in 1997 in Nederland werd geïntroduceerd, hebben deze ‘best practices’ een update gehad in 2002 en 2005. In 2009 heeft er weer een update plaatsgevonden, waarmee aangetoond is dat de methodiek niet stilstaat en rekening houdt met ontwikkelingen in de praktijk.

Wereldwijd

Inmiddels wordt de methode wereldwijd gebruikt en is PRINCE2 materiaal beschikbaar in de Engelse, Nederlandse, Chinese (Mandarijn), Deense, Franse, Duitse, Italiaanse, Poolse en Spaanse taal.

Kenmerken PRINCE2

De methode PRINCE2 heeft een aantal specifieke kenmerken:

 • Omhelst betrokkenheid met de gebruikers.

 • Helpt bij de interactie met de omgeving.

 • Zorgt voor draagvlak van de belanghebbenden.

 • Legt de focus op de rechtvaardiging van het project en de risico’s.

 • Beschrijft het PROCES van het project van begin tot einde.

 • Is een checklist voor de diverse communicatie-interfaces.

 • Is een gestructureerde en logische wijze van het managen van een project.

Doel van PRINCE2

Een vraag die vaak gesteld wordt, is: ‘Wat beoogt PRINCE2 te bereiken?’. Het doel van PRINCE2 is vrij simpel: Het succesvol laten verlopen van een project. Niet voor niets heeft de PRINCE2-manual als ondertitel: ‘Managen van succesvolle projecten’. PRINCE2 heeft een aantal spelregels ontwikkeld met als doel dat deze leiden tot succes. Succes van een project kan worden uitgelegd als opleveren dat wat afgesproken is. Echter PRINCE2 gaat hierin verder; Niet alleen opleveren wat afgesproken is maar ook focussen of dat nog wel voldoende is en of het project een succes is als het project is afgelopen.

Gebruik van PRINCE2

Eigenlijk is een lijst met PRINCE2 gebruikers nooit volledig. Toch willen we de volgende organisaties noemen:

 • Diverse ministeries, gemeenten en andere non-profitorganisaties

 • Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, PGGM

 • Nuon en Essent

 • Vrije Universiteit en Universiteit Leiden

 • Getronics, Cap Gemini, Ordina, Logica, Yacht

 • KPN, Corus, Heineken, BAT

The Cabinet Office (UK)

The Cabinet Office (voorheen OGC) beheert naast PRINCE2 ook andere international erkende standaarden zoals ITIL, MSP (programma management), M_o_R (Management of Risk), MoP (Management of Portfolio), MoV (Management of Value), P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) en de volwassenheidsmodellen P3M3 en P2MM.

 
PRINCE2 P3O MoP MSP M_o_R MoV