Literatuur

Over de PRINCE2 methodiek en de toepassing ervan in de praktijk zijn in de loop der jaren een aantal boeken verschenen, hieronder treft u een overzicht van de boeken die beschikbaar zijn in de Nederlandse taal.

Als BPUG lid kunt u veel van onderstaande boeken met forse korting bestellen. Kijk op ledenvoordeel voor een overzicht van aanbieders waarmee de BPUG afspraken heeft kunnen maken.

Beschikbare boeken:

Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2 (Editie 2009)

manual

Deze nieuwste versie van de methode PRINCE2 legt meer nadruk op de principes die ten grondslag liggen aan succesvol projectmanagement, en geeft duidelijke richtlijnen hoe deze principes moeten worden toegepast in de organisatorische context waarin projecten functioneren. Daarmee is het een onmisbaar handboek voor iedereen die wil dat projecten met meer succes worden gemanaged.

De uitdaging voor alle organisaties, of ze nu tot de publieke of de private sector behoren, en of ze nu groot of klein zijn, is het realiseren van veranderingen door het succesvol en consequent managen van projecten. Hierbij voegt de projectmanagementmethode PRINCE2 substantieel waarde toe, als de wereld erkende standaard voor het uitvoeren van succesvolle projecten.

The Stationery Office
ISBN: 9780113312252

De kleine PRINCE2, Gids voor projectmanagement (Editie 2009)

kleine prince2

Wat maakt een project tot een project? In de eerste plaats is dat zijn unieke en tijdelijke karakter. Maar waarschijnlijk herkent u uit de praktijk ook dit kenmerk: projecten hebben de neiging minder beheersbaar te worden naarmate de tijd voortschrijdt. Hoe brengt u daar verandering in?

Om projecten in een veranderende context uit te voeren, hebt u professioneel projectmanagement nodig. PRINCE2 is een succesvolle projectmanagement-methode waarmee u projecten begeleidt van aanloop tot nazorg. De kleine PRINCE2 biedt een uitgebreid overzicht van deze methode. In het boek komt de volledige levenscyclus van een project aan bod.

Mark van Onna, Ans Koning
ISBN: 9789012581271


De nieuwe PRINCE-heerlijk

Dit boek in pocketformaat is een uittreksel van de gehele methodiek PRINCE2. PRINCE2 is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement, die als de facto-standaard geldt binnen de Britse overheid. Belangrijke winst daarbij is dat PRINCE2 niet meer alleen IT-gerelateerd is. PRINCE2 is daarmee een generieke projectmanagementmethode geworden die binnen de gehele organisatie kan worden gebruikt.

In deze nieuwe uitgave wordt extra aandacht besteed aan de componenten Projectvoorstel en Kwaliteit. Bovendien worden diverse voorbeelden opgenomen van productgericht plannen. Verder zijn managementproducten toegevoegd en extra kwaliteitscriteria. De verschillende onderwerpen die op examens aan bod komen, zijn verder uitgewerkt.

Bert Hedeman
ISBN: 9789039524510


PRINCE2™ Editie 2009 - Pocket Guide
voorkant boekje pocket guide

Deze pocket guide geeft een samenvatting van de projectmanagementmethode PRINCE2, gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. Het biedt een handzaam en vlot leesbare samenvatting van de principes, processen en thema's bij deze populaire methode.

Primaire doelgroep voor dit boek is iedereen die de methode PRINCE2 wil leren kennen of een methodische aanpak voor projectmanagement. Het boek is ook erg handig hulpmiddel voor leden van een projectteam bij een project waar PRINCE2 wordt toegepast.

Bert Hedeman en Ron Seegers
ISBN: 9789087535452

Management Guide: PRINCE2 voor Opdrachtgevers
opdrachtgevers

Het belang van het onderwerp van dit boek, de rol van de opdrachtgever bij projecten, wordt de laatste jaren bevestigd door het grote aantal congressen en publicaties dat aan dit onderwerp wordt gewijd. Bovendien wordt het belang van de opdrachtgeversrol bevestigd door het aparte deel van PRINCE2 Editie 2009 bestemd voor de Project Board (stuurgroep).

Dit boek is bestemd voor opdrachtgevers van verschillende soorten projecten, zoals onderzoek, productontwikkeling, organisatieverandering, invoering van nieuwe werkprocessen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, woningverbetering, bedrijfsverhuizingen en ontwikkeling en invoering van ICT-oplossingen.

Daarnaast is het nuttig voor projectmanagers om door de bril van een opdrachtgever naar hun eigen rol te kijken.

Michiel van der Molen
ISBN: 9789087533045


Projectmanagement volgens PRINCE2
valkuilen
Een onmisbare gids voor iedereen die graag de valkuilen bij de toepassing van PRINCE2 in een project wil voorkomen:
• 100 Tips, gerubriceerd per aandachtsgebied, om die valkuilen te vermijden.
• Geschreven in een vlotte stijl en geïllustreerd met een groot aantal cartoons.
• Maakt op speelse wijze duidelijk wat voorwaarden voor succes zijn.
• Gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009

Michiel van der Molen
ISBN: 9789087533052

PRINCE2 compact
prince2 compact
'PRINCE2 Compact' is een Nederlandstalig PRINCE2-handboek. De methode PRINCE2 is volledig, maar compact beschreven. Hierdoor is deze uitgave vooral een naslagwerk voor gebruik in de praktijk. Het boek is ook geschikt als trainingsmateriaal en examenvoorbereiding voor PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner.

Dit is de vernieuwde uitgave, gebaseerd op de PRINCE2 Editie 2009 en conform de APMG Manual 'Managing Successful Projects with PRINCE2'.

Ad van den Akker
ISBN: 9789080696822
PDF hoofdstuk: http://static.managementboek.nl/pdf/9789080696822.pdf

De praktische PRINCE2 (Editie 2009)

Wat ik in mijn organisatie bij de invoering van PRINCE2 miste, was een pragmatische vertaalslag van formele rapportages naar de praktijk: hoe konden wij PRINCE2 praktisch werkbaar maken? Er waren wel rapportagestandaards, maar deze standaards waren onvoldoende bruikbaar. Opdrachtgevers lazen deze uitgebreide documenten niet of konden de kernzaken onvoldoende terugvinden. Ik had daarom behoefte aan een pragmatische vertaalslag.

De invoering en toepassing van PRINCE2 gaat (te) vaak gepaard met bureaucratie. Dat kan anders en beter. Weg met dikke rapportages en overbodige informatie. In deze herziene druk van zijn boek presenteert Henny Portman op basis van de laatste inzichten een raamwerk voor het samenstellen en presenteren van de bekende PRINCE2-rapportages.

Henny Portman
ISBN: 9789490061012


Projectmanagement op basis van PRINCE2 (Editie 2009)
projectmanagement

Dit boek is geschreven voor projectmanagers, projectleiders en teammanagers en alle andere personen die privé of in het werk betrokken zijn bij het inrichten en managen van projecten.

De beschrijving van de processen en thema's is gebaseerd op de PRINCE2 methode. De PRINCE2-terminologie is eveneens één op één overgenomen. In dit boek wordt tevens een vertaling gemaakt naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de Methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.

Bert Hedeman, Hans Fredriksz, Gabor Vis van Heemst
ISBN: 9789087534950

Kijk op ledenvoordeel voor een overzicht van aanbieders waarmee de BPUG afspraken heeft kunnen maken.

 
PRINCE2 P3O MoP MSP M_o_R MoV